2010 SBS ve OYP TERCİH ve YERLEŞTİRME GENEL BİLGİLER

 

TERCİH İŞLEMLERİ

a) Tercihler öğrenci velisi tarafından I.yerleştirme için 09­20 Temmuz 2010 tarihleri
arasında en fazla 12(on iki), II.yerleştirme için 05­11 Ağustos 2010 tarihleri arasında en fazla
6 (altı) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya
http://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların
tercih kodlarına göre bireysel olarak yapılacaktır. Bireysel tercih yapamayanlar için okul
müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek‐1’deki “I. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na ve Ek‐3’deki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak yapacaktır.

b) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle
ilgili varsa, her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi
yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih
yapmamış sayılacaktır.

c) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme
e‐kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay
işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

d) Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”nun çıktısı alınarak
okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir
nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

e) Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr,
http://oges.meb.gov.tr ile http://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme
sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.

f) Okulların kayıt‐kabul ve nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde
açıklanmaktadır. Tercih işlemleri için bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
I.Yerleştirme İşlemi

a) OYP’ si 196 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye
katılabilecektir.

b) I. yerleştirmede öğrenciler 12 (on iki) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir.
c) Yerleştirme işlemi, ortaöğretim yerleştirme puanına (OYP) göre yapılır. Öğrencilerden
tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş
kontenjanlara göre yerleştirme yapılır. Ortaöğretim yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde
8’inci sınıf seviye belirleme sınavı (SBS) puanı, eşitliğin devamı hâlinde, 7’nci sınıf seviye
belirleme sınavı (SBS) puanı, yine eşitliğin olması hâlinde 6’ncı sınıf seviye belirleme sınavı
(SBS) puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih önceliği
dikkate alınır.
d) OYP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar, II. yerleştirmeye dâhil
olmayacaktır.

e) I. yerleştirme ile ilgili işlemler aşağıdaki takvime göre yapılacaktır.


1.YERLEŞTİRME TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

08 Temmuz 2010: Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) Sonuç İlanı
09­20 Temmuz 2010: Tercihlerin Alınması (12 Adet Tercih)
26 Temmuz 2010: I.Yerleştirme Sonuç İlanı
26 Temmuz­04 Ağustos 2010 (Saat: 17.00’a kadar): Kayıt

 

II. Yerleştirme İşlemi

a) OYP’ si 196 ve üstü olan tüm öğrenciler II. yerleştirme işlemi için talepte bulunabileceklerdir.
I. yerleştirme için tercihte bulunan ve bulunmayan öğrenciler,
I. yerleştirme sonucunda herhangi bir tercihini kazanamayan öğrenciler,
I. yerleştirme sonucu kazandığı okula kayıt yaptıran öğrenciler,
I. yerleştirme sonucu kazandığı okula kayıt yaptırmayan ya da kayıt yaptırıp
kaydını geri alan öğrenciler, II. yerleştirme için tercihte bulunabilirler.

b) I. yerleştirme sonucuna göre herhangi bir okula yerleşmiş ve kayıt yaptırmış olan
öğrencilerin kayıtları, II. yerleştirmeye başvurmaları durumunda sistem tarafından
korunacaktır.
Bu öğrencilerin, II. yerleştirme sonucunda tercihlerinden birine yerleşememeleri
durumunda I. yerleştirme sonucunda yerleşip kayıt yaptırdıkları okullardaki kayıtları devam
edecektir.
Ancak öğrenciler, II. yerleştirme sonucunda tercihlerinden birine yerleşmeleri
durumunda I. yerleştirme sonucunda yerleşip kayıt yaptırdıkları okullardaki kayıtları
silineceğinden II. yerleştirme sonucuna göre kazandıkları okula kayıt yaptırmaları
gerekecektir.

c) II. yerleştirmeye katılmak isteyen öğrencilerden, bireysel tercih yapanlar onay
işlemlerini kendilerine en yakın herhangi bir ilköğretim okuluna giderek tamamlayacaklardır.
Bireysel tercih yapmak istemeyen öğrenciler ise, kendilerine en yakın herhangi bir
İlköğretim okuluna giderek Ek‐3’teki “II. Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”nu
doldurup, imzalayarak okul müdürlüğünden onaylamasını talep edeceklerdir.

d) II. yerleştirmeye başvuran öğrenciler en fazla 6 (altı) tercih yapabileceklerdir.

e) II. yerleştirme işlemi, ortaöğretim yerleştirme puanına (OYP) göre yapılır.
Öğrencilerden II. tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak
önceden belirlenmiş kontenjanlara göre (I. yerleştirme sonucu yerleşip kayıt yaptıran
öğrencilerin bu okullardaki kayıtlarının II. yerleştirmedeki tercihlerinden birine yerleşememeleri
hâlinde korunması koşuluyla) yerleştirme yapılır.
II. yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra, herhangi bir tercihine yerleşen öğrencilerin
yerleştikleri tercihten daha üstteki tercihleri ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin tüm tercihleri dikkate alınarak yedek yerleştirme yapılır. (Yedek yerleştirme için okulların kontenjanı, II. yerleştirme için ilan edilen boş kontenjanın %50 fazlası olarak belirlenir.
Ancak belirlenen bu kontenjan miktarı, okulun toplam kontenjan sayısının %10’undan az
ise okulun toplam kontenjanının %10’u yedek yerleştirme kontenjan sayısı olarak dikkate
alınır.)
Bu durumda bazı öğrenciler hem asil hem yedek olarak; bazı öğrenciler sadece asil olarak
ve bazı öğrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleştirilmiş olabilirler. Bazı öğrenciler ise hiçbir tercihinde asil ya da yedek olamaz.

f) II. yerleştirme ile ilgili işlemler aşağıdaki takvime göre yapılacaktır.

 

II. YERLEŞTİRME TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

04 Ağustos 2010 (Saat: 19.00’dan itibaren): I.Yerleştirme Sonucuna Göre Boş Kontenjanların İlanı
05­11 Ağustos 2010: II. Yerleştirme Talebinin Alınması (6 Adet Tercih)
16 Ağustos 2010: II. Yerleştirme Sonuç İlanı (Asil ve Yedek Sonuçlar)
16 ­20 Ağustos 2010 (Saat: 17.00’ye kadar): II. Yerleştirme Kayıt Dönemi
(Tercihlerinden birine asil yerleşen öğrenciler için)

g) II. yerleştirme sonuçları açıklanınca öğrencilerin “Sınav Sonuç Belgelerinde” herhangi
bir ortaöğretim kurumuna asil olarak yerleştirildiği okul var ise bu okulun bilgileri, yedek olarak
yerleştirildiği okul var ise yedek okula ait bilgiler ve bu okulların kayıt dönemleri hakkında
bilgiler bulunacaktır. Ayrıca veliler http://e­okul.meb.gov.tr adresindeki “Veli Bilgilendirme
Sisteminden” sürekli olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle velilerin belirtilen internet adresini
takip etmeleri gerekmektedir.

h) II. yerleştirme sonuçları açıklanınca tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrenci,
16­20 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar asil olarak yerleştirildiği okula
giderek kaydını yaptırabilecektir.

II. Yerleştirme sonucuna göre özel yetenek sınavı, mülakat, mülakat ve beden
yeterliliği sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan alanlardan birine asil ve/veya yedek
listeden mülakat hakkı kazanan öğrenciler içerisinde, asil listedeki tercihine giriş
yeterliliği taşımayan öğrencilerin aynı türdeki yedek listedeki tercihleri listeden
çıkarılacaktır.
ı) II. Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrencilerin
kayıt dönemi sona erdikten sonra, aynı gün, 20 Ağustos 2010 saat 19.00’dan itibaren boş kalan
kontenjanlar ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce
açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilir. Öğrenciler e‐okul kayıtlarına göre
yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara 23­26 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat
17.00’ye kadar kayıtlarını yaptıracaklardır.

Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23­26 Ağustos 2010 tarihleri arasında
saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.
j) 23‐26 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erince boş kalan
kontenjanlar aynı gün 26 Ağustos 2010 saat 19.00’dan itibaren ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilir. Öğrenciler e‐okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 27 Ağustos­31 Ağustos 2010 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar yaptıracaklardır.

Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 27 Ağustos­31 Ağustos 2010 tarihleri
arasında saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.
k) 27 Ağustos‐31 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erince boş
kontenjanlar aynı gün 31 Ağustos 2010 saat 19.00’dan itibaren ilan edilir. Her okulun boş
kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilir. Öğrenciler
e‐okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 01­03 Eylül
2010 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yaptıracaklardır.

Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 01­03 Eylül 2010 tarihleri arasında saat
17.00’ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.

 

l) Yapılan yerleştirmelerin sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna
yerleştirilemeyen, yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp da daha sonra
sildiren öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

 

YERLEŞTİRME ESASLARI

a) Tercih başvuruları alındıktan sonra ortaöğretim yerleştirme puanına (OYP) göre
puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara yerleştirme
yapılacaktır.

b) Yerleştirme yapılacak okul ve programların kontenjan listeleri
http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanmaktadır.

c) Yerleştirme yapılırken OYP’ nin eşit olması halinde 8’inci sınıf SBS puanı yüksek
olan, eşitliğin devamı hâlinde 7’nci sınıf SBS puanı yüksek olan, yine eşitliğin olması hâlinde 6’ncı
sınıf SBS puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. Bunların da eşit olması hâlinde tercih
önceliği dikkate alınacaktır.

d) Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının TABLO‐3, 4 ve 5’ te belirtilen
özel yetenek sınavı, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan
alanları ile Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı protokollü okulların ilgili alanlarına
kontenjanın iki (2) katı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

YERLEŞTİRME SONUCUNUN AÇIKLANMASI

OYP ile öğrenci alan okulların I. yerleştirme sonucu 26 Temmuz 2010 tarihinde, II.
yerleştirme sonucu ise 16 Ağustos 2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve
http://oges.meb.gov.tr adreslerinden ilân edileceğinden öğrencinin T.C. kimlik numarası ve
okul numarasıyla sonuç bilgileri sorgulanabilecektir.

 

 

Tasarım - Kodlama: Tasarlıyoruz.Net | Hayal Edin Tasarlayalım